Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Özdikis, Özer; Ramampiaro, Heri; Nørvåg, Kjetil. (2018) Locality-adapted Kernel Densities for Tweet Localization. Proceedings of the 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval.