Bakgrunn og aktiviteter

Hei! Jeg jobber med en doktorgrad innen fysikk, nærmere bestemt datasimuleringer av lysrefleksjon. Ingen overflater i verden rundt oss er perfekt flate, alle overflater har en ruhet som sprer lys i alle retninger. Detaljene i hvordan lys spres kan anvendes i industrisammenhenger av et imponerende omfang: noen eksempler kan være solceller og deres innfanging av lys, fargene og lysspillene i maling og fargestoffer, graviditeststesten "Clear Blue" og mikroskoper som kan se detaljer på nanonivå. Gjennom å lære oss mer om nøyaktig hvordan lys oppfører seg når det "kolliderer" med en overflate kan vi få en dypere innsikt i verden rundt oss - og det er denne kunnskapen jeg forsøker å bidra til ved å simulere slike interaksjoner på superdatamaskiner.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

Andre

  • Hetland, Øyvind Storesund; Gonzalez-Alcalde, A. K.; Banon, Jean-Philippe; Maradudin, Alexei A.; Mendez, Eugenio; Nordam, Tor; Simonsen, Ingve. (2017) Numerical and experimental studies of the scattering of light from a two-dimensional randomly rough interface between two dielectric media. PIERS17 - Progress In Electromagnetics Research Symposium . The Electromagnetics Academy and St. Petersburg University; St. Petersburg. 2017-05-22 - 2017-05-25.
  • Hetland, Øyvind Storesund; Maradudin, Alexei A.; Nordam, Tor; Letnes, Paul Anton; Simonsen, Ingve. (2017) Numerical studies of the transmission of light through a two-dimensional randomly rough interface. PIERS17 - Progress In Electromagnetics Research Symposium . The Electromagnetics Academy and St. Petersburg University; St. Petersburg. 2017-05-22 - 2017-05-25.
  • Hetland, Øyvind Storesund. (2016) Fysikkavalkade (og hva er en PhD?). Ent3r elevkveld . Ent3r Trondheim; Realfagbygget, Gløshaugen, NTNU. 2016-10-18 - 2016-10-18.
  • Hetland, Øyvind Storesund; Kjellstadli, Jonas Tøgersen; Hunvik, Kristoffer William; McDougall, Siv-Marie. (2016) Heit? - Varmemagi i Praksis: Stand på vegne av Insitutt for Fysikk med Peltierelement for demonstrasjon av termisk fysikk. Researchers' Night NTNU 2016 ; Gløshaugen, NTNU, Trondheim. 2016-09-23 - 2016-09-23.
  • Hetland, Øyvind Storesund; Nordam, Tor; Simonsen, Ingve; Maradudin, Alexei A.; Gonzalez-Alcalde, A. K.; Mendez, Eugenio; Banon, Jean-Philippe. (2016) Numerical and experimental studies of the scattering of light from a two-dimensional randomly rough interface between two dielectric media. Photon16 . Institute of Physics; University of Leeds, Leeds, UK. 2016-09-05 - 2016-09-08.
  • Hetland, Øyvind Storesund; Wesenberg, Grunde Haraldsson; Beermann, Michael; Stornes, Morten; Kjellstadli, Jonas Tøgersen. (2015) Heit - Varmeenergi i Praksis: Stand på vegne av Insitutt for Fysikk, med demonstrasjon av Peltierelement og Tåkekammer for demonstrasjon av termisk fysikk og kjerne- og strålingsfysikk, Researchers Night NTNU 2015. Researchers Night NTNU . NTNU; Gløshaugen, NTNU, Trondheim. 2015-09-18 - 2015-09-18.
  • Hetland, Øyvind Storesund. (2014) Litt om hvorfor og hvordan jeg ble stipendiat ved NTNU, samt en introduksjon til strålingsfysikk og radioaktivitet. Naturfagstime for VG1, gjesteforelesning ved undertegnede og Marianne Daae. ; Thora Storm Videregående, VG1, Trondheim.. 2014-02-26 - 2014-02-26.
  • Hetland, Øyvind Storesund; Daae, Marianne; Kleinknecht, Nora; Ellingsen, Pål Gunnar. (2013) HeiΔT. Researchers Night 2013 ; 2013-12-27 - 2013-12-27.
  • Hoedlmoser, H.; Hetland, Øyvind Storesund; Mayer, S.. (2012) The ISO water slab phantom in a neutron reference field. IRPA 13 Glasgow . IRPA; Glasgow, UK. 2012-05-14 - 2012-05-18.