Bakgrunn og aktiviteter

 

PhD i Biofysikk 2004, NTNU
Post Doc/Forsker fra 2004 til 2009 ved INM, DMF
Senioringeniør ved MR-Core Facility, ISB, DMF (2009 - 2016)
HTV for Tekna og leder for Akademikerne ved NTNU (2014 - 2016)
Instituttleder ved ISB (1.1.2017 - )
 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner