Øystein Gjermshusengen

Førstekonsulent/studieveileder Institutt for geovitenskap og petroleum
73594810
Sem Sælands vei 1, Bergbygget * B253

Bakgrunn og aktiviteter

 

 • Studieveilednning
 • Emner på nett
 • Kvalitetssikring av studier
 • Prosjekt- og masteroppgaver
 • Eksamenskoordinering inkludert klager og begrunnelser
 • Studentarbeidsplasser
 • Ansettelse av studentassistenter
 • Kvalitetssikring av studiet
 • Risikovurdering av masteroppgaver, feltarbeid og ekskursjoner
 • Nettsider og kommunikasjonskanaler
 • Internasjonale studenter (behandling av søknad, kontakt etc.)
 • Rekrutteringskontakt for geologi og tekniske geofag