Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Gjermundnes, Øystein; Aas, Einar Johan. (2005) Design of a path delay fault simulator for evaluation of ABIST generated stimuli. 2005 PhD Research in Microelectronics and Electronics; Proceedings of the Conference.
  • Gjermundnes, Øystein; Aas, Einar Johan. (2005) Remote Path Delay Fault Simulation. 8th Euromicro Conference on Digital System Design (DSD'05).

Rapport/avhandling

  • Gjermundnes, Øystein; Aas, Einar Johan. (2006) Exploiting Arithmetic Built-In Self-Test Techniques for Path Delay Fault Testing. 2006. ISBN 82-471-8257-2.
  • Gjermundnes, Øystein. (2002) Design and verification of a RSA encryption device. 2002.