Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Kunstneriske produksjoner

  • Cyvin, Øylov Emma. (2008) Kunstneriske elementer i utstillingen Døden eller Grønnlands vestkyst. NTNU Vitenskapsmuseet. 2008.

Rapport/avhandling

  • Sørumgård, Marit; Stenøien, Hans K.; Rosvold, Jørgen; Sylvester, Morten; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Pedersen, Solbjørg; Foosnæs, Kristin. (2015) Evig endring, fra istid til framtid. Dreiebok for utstilling. 2015.
  • Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Steffensen, Morten; Rokne, Arnfinn Stendahl. (2010) Dreiebok, Kunnskapslarm Fra Noas Ark til dobbel helix. 2010.
  • Steffensen, Morten; Sørumgård, Marit; Berglund, Birgitta; Thingstad, Britt Eli; Rokne, Arnfinn Stendahl; Sylvester, Morten; Aagaard, Kaare; Cyvin, Øylov Emma; Johansen, Stein Olle; Sandbakk, Elin. (2009) Jubileumsutstilling 2010, masterplan. Vitenskap gjennom 250 år. Fra Noas ark til Dobbel helix. 2009.
  • Steffensen, Morten; Cyvin, Øylov Emma; Rokne, Arnfinn Stendahl; Sandbakk, Elin; Sylvester, Morten; Sørumgård, Marit. (2008) Arbeidsrapport 2 fra arbeidsutvalget for jubileumsutstillingen 2010, Vitenskap i 250 år. 2008.