Bakgrunn og aktiviteter

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Hagen, Anita; Hansen, Eldrid Breivik; Kaasbøll, Ellen Marie; Wolden, Ove Joralf. (2000) Utlånsautomater ved UBiT. 2000. ISBN 82-7113-083-8. Innblikk (3).