Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

  • Engum, Trond; Waadeland, Carl Haakon; Henriksen, Thomas; Elvemo, Johan-Magnus; Wittner, Otto Jonassen. (2020) Concert at NowNet Arts Conference 2020. Magnify the Sound concert at NowNet Arts conference

Del av bok/rapport

  • Ma, Huaiyuan; Helvik, Bjarne Emil; Wittner, Otto. (2010) The Stability of Compact Routing in Dynamic Inter-Domain Networks. 2010 Third International Conference on Communication Theory, Reliability, and Quality of Service.
  • Myakotnykh, Evgeniy; Helvik, Bjarne Emil; Hellan, Jon Kåre; Kvittem, Olav Arne; Skjesol, Trond; Wittner, Otto; Øslebø, Arne. (2010) Analyzing Causes of Failures in the Global Research Network Using Active Measurements. Proceedings of the Second International Workshop on Reliable Networks Design and Modeling (RNDM 2010).
  • Myakotnykh, Evgeniy; Helvik, Bjarne Emil; Wittner, Otto; Kvittem, Olav; Helland, Jon Kåre; Skjesol, Trond; Øslebø, Arne. (2010) Measurement and Analysis of End-to-end Dependability Characteristics in the Global Network. 18th International Workshop on Quality of Service (IWQoS), 2010.
  • Ma, Huaiyuan; Helvik, Bjarne Emil; Wittner, Otto. (2009) A compact routing scheme with lower stretch. Proc International Conference on New Technologies, Mobility and Security.
  • Ma, Huaiyuan; Wittner, Otto; Helvik, Bjarne Emil. (2009) A Stochastic Clustering Algorithm for Swarm Compact Routing. Proc. of 2009 Next Generation Internet Networks.
  • Kjeldsen, Vebjørn; Wittner, Otto Jonassen; Heegaard, Poul Einar. (2008) Distributed and Scalable Path Management by a System of Cooperating Ants. WORLDCOMP’08.
  • Gan, Qitao; Helvik, Bjarne Emil; Wittner, Otto Jonassen. (2006) A Hybrid Modelling Approach for Analyzing Service Availability with Shared Path Protection in IP Networks. 10th International Conference on Communication Technology.
  • Gan, Qitao; Helvik, Bjarne Emil; Wittner, Otto Jonassen. (2006) Refined Classification of Service Unavailability for Comparison: Shared Path Protection vs. Rerouting. 10th International Conference on Communication Technology.