Bakgrunn og aktiviteter

En doktorgradsstipendiat ved NTNU innen 'Manufacturing Networks 4.0' -prosjektet som er finansiert av Norges forskningsråd, Olumides forskning spenner over produksjonsplanlegging og -kontroll, og implementering av industri 4.0 i bransjen.
Han har en Six-Sigma Black Belt-sertifisering fra American Society for Quality (ASQ) og har industriell erfaring fra olje- og gassindustrien, der han støttet og ledet forretningsprosessforbedringsprosjekter innen innkjøp, logistikk i forsyningskjeden og vedlikeholdsstyring.
Han underviser også i emner om mager produksjon, produksjon av ressursplanlegging og informasjonsteknologistrategi på høyere nivå.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Oluyisola, Olumide Emmanuel; Alfnes, Erlend; Gran, Erik; Thomassen, Maria Kristina Kollberg; Yu, Quan. (2016) Takt-time control in high-variety/low-volume production. 23rd EurOMA Conference. Interactions. Book of abstracts for EurOMA 2016.
  • Oluyisola, Olumide; Sriram, Pavan; Alfnes, Erlend. (2015) Materials management in engineer-to-order production environments. 22nd EurOMA Conference : Operations Management for Sustainable Competitiveness : June 26th - July 1st, 2015, Neuchâtel, Switzerland.

Rapport/avhandling

  • Oluyisola, Olumide Emmanuel; Alfnes, Erlend. (2015) Takt-time control in high-mix/low- volume production systems. 2015.