Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Semeniuta, Oleksandr. (2018) Flexible Composition of Robot Logic with Computer Vision Services. 2018. ISBN 978-91-7597-777-5.
  • Semeniuta, Oleksandr. (2017) Control of visually guided event-based behaviors in industrial robotic systems. 2017. Licentiatavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola (R001/2017).