Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning
 • PhD kandidat i Medisinsk Teknologi ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk under det medisinske fakultet, NTNU.
 • Master/Sivilingeniør i Teknisk fysikk fra NTNU.
Frivillighet
Jeg er engasjert i Erasmus Student Network (ESN) både nasjonalt og på lokalt nivå. ESN arbeider blandt annet med å forbedre forholdene for studenter som velger å dra utenlands som deler av sin utdanning. ESN er også opptatt av at flere skal velge å reise ut i deler av sin høyere utdanning. Les mer om ESN på esn.org eller esn.no.
 
PhD avhandling
Avhandlingen handler om hvordan en kan bruke flerfrekvende ultralydbølger for å redusere reverberasjons (multippel spreder) -støy i ikkelineære media. Arbeidet består av å utvikle modeller for hvordan reverberasjonsstøy oppfører seg og utnytte dette i adaptive algoritmer for å redusere styrken til denne støyen i det ferdige bildet. Datasimuleringer er en viktig del av dette arbeidet.

Masteroppgave
Masteroppgaven min var om reaksjon-diffusjon likninger applisert på et (komplekst) nettverk. Målet var å modellere epidemier. En ny tre-partikkel modell ble utviklet for å modellere reelle fenomener. Reaksjoner med denne nye ligningen ble smulert numerisk via et dataprogram jeg utviklet i C++. Resultatene fra disse simuleringene stemte overens med matematiske utledninger.
 
Forskningsinteresser
 • Ultralyd
 • Medisinsk avbildning
 • Forbedret leveranse av medisin via ultrayd
 • Bølgekraft i ultralyd
 • Kontrastmidler for ultralyd
 • Numeriske beregninger
 • Komplekse netverk
 • Mønsterforming i komplekse systemer
   
Hobbier
 • Å lære språk
 • Lesing
 • Klatring
 • Triksing med spillekort

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

 • Brende, Ole Martin. (2013) Reverberation suppression through dual-band ultrasound imaging. Artimino Ultrasound ; 2013-06-16 - 2013-06-19.
 • Kvam, Johannes; Angelsen, Bjørn Atle J.; Brende, Ole Martin; Elster, Anne C.. (2013) GPGPU Accelerated Solution of NonlinearWave Propagation and Heat Diffusion. Super Computing ; 2013-11-17 - 2013-11-22.
 • Angelsen, Bjørn Atle J.; Brende, Ole Martin. (2012) SURF Ultrasound Imaging: A New Method for Improved Imaging. NOCOGO ; 2012-10-22 - 2012-10-24.
 • Brende, Ole Martin; Davies, Catharina De Lange; Angelsen, Bjørn Atle J.. (2012) Multifunctional nanoparticles and multifrequency ultrasound. PhD Conference in Medical Imaging ; 2012-11-28 - 2012-11-29.