Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Sevault, Alexis; Vullum-Bruer, Fride; Tranås, Olaf Lehn. (2020) Active PCM-Based Thermal Energy Storage in Buildings. Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences.

Rapport/avhandling