Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Rasmussen, Tarald; Tjørhom, Ola. (2017) Reformasjonen i nytt lys. Cappelen Damm Akademisk. 2017. ISBN 978-82-02-53086-0.
  • Tjørhom, Ola. (2014) Fornyelsen som forsvant. Et kritisk blikk på Den katolske kirkes utvikling fra 1850 til i dag. Cappelen Damm Akademisk. 2014. ISBN 978-82-02-47525-3.
  • Tjørhom, Ola. (2005) Kirkens enhet - for at verden skal se og tro : en innføring i økumenisk tenkning. 2005. ISBN 8254310416.
  • Tjørhom, Ola. (2005) Smak av himmel, lukt av jord : en materialistisk spiritualitet. 2005. ISBN 9175802813.
  • Tjørhom, Ola. (2005) Smak av himmel, lukt av jord : materialistisk spiritualitet. 2005. ISBN 8254310130.
  • Tjørhom, Ola. (2004) Fartein Valen : vestlandspietist og modernistisk banebryter. 2004. ISBN 8247603128.
  • Tjørhom, Ola. (2004) Visible church - visible unity : ecumenical ecclesiology and "the great tradition of the church". 2004. ISBN 0814628737.
  • Tjørhom, Ola. (2002) Apostolicity and unity. William B. Eerdmans Publishing Company. 2002. ISBN 0-8028-0969-3.

Del av bok/rapport