Bakgrunn og aktiviteter

Spesialist i indremedisin og kst. overlege ved Klinikk for Hjertemedisin, St. Olavs hospital. PhD-stipendiat ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Arbeidsområder/forskningsfelt

Kliniske fagfelt er indremedisin og kardiologi, med spesiell interesse for koronarsykdom (angina pectoris og hjerteinfarkt) og invasiv behandling av koronarsykdommer. Forskningsfelt er betennelse og koronarsykdom. Forsker på effekten av interleukin-6 (IL-6) blokkering med IL-6 reseptor antagonisten tocilizumab ved akutt koronarsykdom. Vi ser spesielt på medikamentets effekt på betennelse og hjerteskade/reperfusjonsskade ved hjerteinfarkt.

Kompetanse

Indremedisin, kardiologi, klinisk forskning

Bakgrunn

Cand.med. ved NTNU, Trondheim, 2001.

Turnuslege ved Sykehuset Innlandet Lillehammer og Lillehammer kommune, 2001-2003.

Allmennlege ved Biri Helsesenter, Gjøvik kommune, 2003-2004.

Lege i spesialisering, indremedisin, St. Olavs hospital, 2004-2010.

Lege i spesialisering, kardiologi, St. Olavs hospital, 2010-2017.

PhD-stipendiat, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, DMF, NTNU, 2011-2017.

Spesialist i indremedisin, 2016.

Kst. overlege ved Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital, 2017-

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

  • Kleveland, Ola; Kunszt, Gabor; Bratlie, Marte; Ueland, Thor; Amundsen, Brage H.; Aakhus, Svend; Damås, Jan Kristian; Aukrust, Pål; Wiseth, Rune; Gullestad, Lars. (2015) The interleukin-6 receptor antagonist tocilizumab reduces inflammation and myocardial damage in non-ST elevation myocardial infarction - a randomized, double-blind, placebo controlled study. ESC Congress 2015 . European Society of Cardiology; London. 2015-08-29 - 2015-09-02.