Bakgrunn og aktiviteter

Målet med mitt doktorgradsarbeide er å utvikle metoder innen ultralydavbilding som gjør at denne avbildningsmodaliteten kan brukes for tidlig deteksjon av kreft i bryst og prostata.

Jeg jobber med å utvikle algoritmer og instrumentering som brukes i en multi-frekvens ultralydavbildningsteknikk som heter SURF avbildning. Teknikken kan bedre bildekvalitet ved å fjerne akustisk støy og er også sensitiv for deteksjon av ultralyd kontrastmiddel ved høye frekvenser. Det er også mulig at metoden kan brukes for å visualisere små kalkpartikler, noe som er viktig for tidlig deteksjon av brystkreft.

Arbeidet mitt består av å gjøre studier av akustiske fenomen. Disse benytter jeg for å gjøre design av instrumentering, samt for å utvikle prosesseringsalgoritmer som har til hensikt å fremheve visse deler av akustiske signal.

Jeg tok mastergrad i elektronikk, med spesialisering innen signalbehandling, akustikk og media ved NTNU i 2013. Masteroppgaven omhandlet SURF avbildning.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner