Bakgrunn og aktiviteter

Hovedoppgave for seksjon for IT-drift er drift av all standard infrastruktur, klienter og applikasjoner.

 

Organisering og oppgaver i seksjon for IT-drift:

 • Faggruppe Nett, ledes av Terje Buseth
  • Trådløst og fast datanett
  • Fysisk infrastruktur

 

 • Faggruppe Server, ledes av Arne Dag Fidjestøl
  • Server hardware og operativsystem
  • Lagring- og backupløsninger
  • Virtuelle løsninger
  • Follow-me print og print spooler

 

 • Faggruppe Klient, ledes av Rolf Sigvart Lea Lein
  • Installering og vedlikehold av programvare på klienter
  • Fjernadministrasjon av klienter
  • Feilsøking og tuning av operativsystem og programvare
  • Pakking og testing av programvare

 

 • Faggruppe Applikasjon, ledes av Reidar Lein
  • Applikasjonstjenester
  • Samhandlingstjenester som Exchange, Skype og SharePoint
  • Database
  • Webapplikasjoner
  • Terminaltjenester

 

 • Team for Dataflyt
  • Løsninger for tilganger og brukeradministrasjon
  • Dataflyt
  • Katalogtjenester
  • Datavarehus