Bakgrunn og aktiviteter

Øivind Strand er professor i innovasjon og nestleiar med ansvar for forsking ved Institutt for International Business ved NTNU i Ålesund. Han er utdanna Maskiningeniør frå Høgskolen i Telemark og er Dr. Scient frå Universitetet i Oslo. Han har 10 års erfaring frå maritim leverandørindustri, klasseselskap og engineering. Forskningsinteressene omfattar Trippel helix innovasjonsteori, regional utvikling og entreprenørskapsutdanning. Han er prosjektleiar for TEFT-lab, eit sammarbeidsprosjekt mellom NTNU og Sparebanken Møre.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Strand, Øivind; Nesset, Erik; Yndestad, Harald. (2015) Fragmentering eller mobilisering? : regional utvikling i Nordvest : Fjordantologien 2014. Forlag1. 2015. ISBN 978-82-8285-087-2.