Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Salvesen, Helge; Sandnes, Jørn; Farbregd, Oddmunn; Halvorsen, Anne Marie. (1977) The Hoset Project. An Interdisciplinary Study of a Marginal Settlement. Norwegian Archaeological Review. vol. 10 (1-2).

Del av bok/rapport