Bakgrunn og aktiviteter

Noverande stilling:

Fyrsteamanuensis II ved RKBU Midt-Norge i 20 % stilling. Har her ansvaret for ulike masteremner  og rettleier masterstudentar.

Hovudstilling (80 %) ved RVTS Midt som psykolog og rådjevar.

Bakgrunn:

Doktorgrad frå Psykologisk instiitutt ved NTNU frå 2008. Tittelen på avhandlinga er "Attitudes towards child sexual abuse". Cand.psychol. frå universitetet i København frå 2012.
Hovudfag i psykologi frå NTNU i 1999. Tittel på hovudoppgåva er "Erotic contact and attraction in the pastoral relation".

Faglege interesseområde:

Seksuelle overgrep, forståing, fenomen, førebygging og behandling
Førebygging og behandling av traumer hjå vaksne, barn og unge
Skadeleg seksuell åtferd hjå barn og unge
Kyrkje og samfunnsliv si handtering av seksuelle overgrep

Undervisning

Fagansvarleg for MDV 6256 Risikovurdering av barn og ungdoms bekymringsfulle atferd og
MDV6245 Traumatisering hos barn og unge - forebygging av omsorgssvikt, overgrep, selvskading og selvmord.

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Tennfjord, Oddfrid Skorpe. (2012) Kontroverser knyttet til prosjektet "Tilrettelagt dialog". Om samtaler mellom voldtektsutsatt og dennes krenker. 2012.
  • Tennfjord, Oddfrid Skorpe. (2008) Attitudes towards child sexual abuse. 2008. ISBN 978-82-471-7202-5.
  • Rundmo, Torbjørn; Tennfjord, Oddfrid Skorpe. (2003) Sosial Støtte og Psykososiale Problemer Blant Ungdom i Ørland. 2003. ISBN 82-7892-022-2.
  • Tennfjord, Oddfrid Skorpe. (1998) Erotic contact and attraction in the pastoral relation. 1998.