Bakgrunn og aktiviteter

Elektronikkverkstedet ved Fysikk

Jeg jobber ved elektronikkverstedet ved Fysikk NV-fakultetet og utfører diverse elektronikkoppdrag f.eks. reparasjoner.

Går med posten for de fleste institutter og avdelinger under NV-fakutetet.