Bakgrunn og aktiviteter

Nåværende stilling

Universitetslektor

 

Temagruppe

Kommunale tjenester og folkehelse

Bakgrunn

Utdannet psykiatrisk sykepleier med arbeidserfaring fra voksenpsykiatrien (VOP) og barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Master of public administration fra Handelshøyskolen i København/Høgskolen i Sør-Trøndelag/Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Faglige interesser

· Barnehage/skole og psykisk helse 

· Brukermedvirkning

· Helseundersøkelser

Pågående prosjekter / tjenestestøtte

· IDDEAS

· Helseundersøkelsen i BUP-klinikk St. Olavs Hospital (Hel-BUP)

- BTI/BTS

- Fact-Ung

Undervisning

· Ingen fast undervisning.

Verv

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Koochakpour, Kaban; Nytrø, Øystein; Westbye, Odd Sverre; Leventhal, Bennett; Koposov, Roman A; Bakken, Victoria; Clausen, Carolyn; Røst, Thomas Brox; Skokauskas, Norbert. (2022) Success factors of an early EHR system for child and adolescent mental health: Lessons learned for future practice data-driven decision aids. Medinfo 2021: One World, One Health. Proceedings of the 18th World Congress on Medical and Health Informatics.

Rapport/avhandling

  • Westbye, Odd Sverre; Busch, Tor. (2018) Gode lærer-elev relasjoner. (Et samarbeidsprosjekt mellom 4 kommuner på Fosen og RKBU Midt-Norge.) Manual for skoleledere. 2018.
  • Westbye, Odd Sverre; Busch, Tor; Hågensen, Marit; Værness, Morten. (2016) Gode lærer-elev relasjoner. Organisasjons- og ledelsesperspektivet i skoleprosjektet - fokus på verdibasert ledelse. 2016.
  • Westbye, Odd Sverre; Indredavik, Marit Sæbø; Lydersen, Stian. (2016) Brukeres erfaringer med BUP-klinikk St. Olavs Hospital - En oppfølgingsundersøkelse etter 3 år. 2016.
  • Westbye, Odd Sverre. (2015) Intern skriftserie 1-2015 St. Olavs BUP-klinikk Brukernes erfaringer med BUP-klinikk St. Olavs Hospital. 2015.
  • Westbye, Odd Sverre. (2015) Intern skriftserie 2-2015, St. Olavs BUP-klinikk Ungdom og foreldres erfaringer med BUP-klinikk St. Olavs Hospital. 2015.