Bakgrunn og aktiviteter

Har faglig, økonomisk og personalmessig ansvar for all virksomhet ved RKBU Midt-Norge.

Utdannet psykiatrisk sykepleier med erfaring fra voksenpsykiatrien (VOP) og barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Master of public administration fra Handelshøyskolen i København/Høgskolen i Sør-Trøndelag/Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Kompetanse:

 • Sykepleier
 • Psykiatrisk sykepleie
 • Master of public administration

Interessefelt:

 • Strategi og ledelse
 • Brukerfornøydhet
 • Hel-BUP (Helseundersøkelsen i Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk)
 • Barn i Midt-Norge
 • Lærer-elev relasjonen
 • IDDEAS

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

 • Westbye, Odd Sverre; Busch, Tor; Hågensen, Marit; Værness, Morten. (2016) Gode lærer-elev relasjoner. Organisasjons- og ledelsesperspektivet i skoleprosjektet - fokus på verdibasert ledelse. 2016.
 • Westbye, Odd Sverre; Indredavik, Marit Sæbø; Lydersen, Stian. (2016) Brukeres erfaringer med BUP-klinikk St. Olavs Hospital - En oppfølgingsundersøkelse etter 3 år. 2016.
 • Westbye, Odd Sverre. (2015) Intern skriftserie 1-2015 St. Olavs BUP-klinikk Brukernes erfaringer med BUP-klinikk St. Olavs Hospital. 2015.
 • Westbye, Odd Sverre. (2015) Intern skriftserie 2-2015, St. Olavs BUP-klinikk Ungdom og foreldres erfaringer med BUP-klinikk St. Olavs Hospital. 2015.