Odd Magne Hals

Høgskolelærer/øvingslærer Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
73412761 97762471
Tungasletta 2, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter