Bakgrunn og aktiviteter

 

Hei, og velkommen til min side. Jeg arbeider som seniorforsker i SINTEF Materialer og kjemi (ansatt siden 1982), men har en professor II-stilling ved IPM/NTNU. Jeg underviser i fagene TMM4165 og TMM4505 innen sammenføyningsteknologi. Dette er et meget utfordrende og spennende tema som favner vidt siden så og si alle produkter rundt oss består av en eller flere sammenføyninger (alt fra klær via møbler til store konstruksjoner som oljeplattformer og vindmøller til havs).  Fagene har hovefokus på sveising siden sveisemetoder er de som er viktigst for industrien i Norge.

Som SINTEF-ansatt jobber jeg for tiden som prosjektleder for 2 store prosjekter; (i) Arctic Materials (www.sintef.no/Projectweb/Arctic-Materials/), og Deep water hyperbaric repair welding and hot tapping (DEEPIT, www.sintef.no/Projectweb/DEEPIT/), som begge er finansiert av industri og Norges Forskningsråd.

Mine faglige interesser omfatter sveising og sveisbarhet hos lavlegerte og høylegerte rustbestandige stål, sammenhenger mellom mikrostruktur og egenskaper, sammenføyning av keramer (til keramer og til metaller) og intermetaller.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner