Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Gaspar, Henrique Murilo; Ehlers, Sören; Æsøy, Vilmar; Erceg, Sandro; Balland, Oceane; Hildre, Hans Petter. (2014) CHALLENGES FOR USING LNG FUELED SHIPS FOR ARCTIC ROUTES. ASME 2014 33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering Volume 10: Polar and Arctic Science and Technology San Francisco, California, USA, June 8–13, 2014.
  • Solem, Siri; Balland, Oceane; Fagerholt, Kjetil; Erikstad, Stein Ove. (2012) Designing Ship Machinery Systems Towards Future Air Emission Regulations. Proceedings 11th International Marine Design Conference - IMDC2012.
  • Gaspar, Henrique Murilo; Balland, Oceane. (2010) Approaching Environmental Performance in Conceptual Ship Design. 2010 PRADS. Practical Design of Ships and Other Floating Structures.

Rapport/avhandling

  • Balland, Oceane. (2013) Optimization models for reducing air emissions from ships. 2013.