41007387
Richard Birkelands vei 2b, Verkstedteknisk * 232

Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

Nanomekanisk undersøkelse av grunnleggende forskningsmaterialer

Lokale undesøkelse av Korngrensen i Metaller

Fysikalsk Metallurgi

Aktiviteter

Koordinering og Forskning på Nanomechanical Testing Laboratoriet

  • Industri og grunnleggende forskningsmaterialer
  • Høy oppløsning Scanning Electron Microscopy
  • Høy oppløsning Electron Backscattered Diffraction
  • In situ og Ex situ Nanoindentation
  • Elekrokjemisk Nanoindentation

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner