Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Sitter, Nora. (2013) Tenåringens multimodale meningsskaping i storyline. Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling.

Rapport/avhandling