Bakgrunn og aktiviteter

Dr. grad fra 2005 på avhandlingen Fra solidarisk samværskultur til kunnskapssolidaritet. Det sosialdemokratiske skoleprosjekt fra Sivertsen til Hernes.

Undervisning

Fagansvarlig for Ped 1007 Norsk utdanningshistorie og utdanningspolitikk (bachelorprogrammet i pedagogikk).

Fagansvarlig for Ped 3611 Utdanning - historie, politikk og styring (masterprogam i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst). 

Ped 3010 Vitenskapsteori og forskningsmetode - historisk forskningsmetode (masterprogram i pedagogikk) 

Forskning

Utdanningshistorie, utdanningspolittikk, privatisering, skolen som samfunnsintegrerende institusjon - nasjonalt og komparativt.

Forskningsgruppe: HumSam

Prosjekter

Valuing the past, sustaining the future. Education, knowledge and identity across three generations. En komparativ studie av kystsamfunn i Norge, Færøyene, Irland, Kypros og Australia (Tasmania). Et NFR-støttet forskningsprosjekt 2016-2020.

Veiledning 

PhD

 • Karl-Arne Korseberg: Skolens verdigrunnleg i et multikulturelt Skandinavia (arbeidstittel). 
 • Celine Berglie: En historisk studie av videregående opplæring etter andre verdenskrig (arbeidstittel). 

Veiledning masterprogrammet: 

Veileder på prosjekter som reiser utdanningspolitiske problemstillinger, er historisk orienterte, og som i hovedsak bruker tekster (i vid betydning) som sitt empiriske materiale (gjerne diskursanalytiske tilnærminger). 

Ny publikasjon

The Enduring Quest for Equity in Education: Comparing Norway and Australia, Scandinavian Journal of Educational Research

http://www.tandfonline.com/eprint/K2sdjvFBqDVCwvk4tpj9/full

Volckmar, Nina (2018). 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Volckmar, Nina. (2016) Utdanningshistorie. Grunnskolen som samfunnsintegrerende institusjon. Gyldendal Akademisk. 2016. ISBN 978-82-05-49182-3.
 • Mjaavatn, Per Egil; Volckmar, Nina. (2010) Skolefanen - fra kampduk til merkevare. Trondheims skolefaner 1827-2010. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2532-7.
 • Volckmar, Nina. (2010) "En skole for alle" og privatisering - en analyse av de skandinaviske landenes privatiseringspolitikk. 2010. ISBN 978-87-87185-15-8.
 • Volckmar, Nina. (2010) Susanne Wiborg: Education and Social Integration. Comprehensive Schooling in Europe. 2010. ISBN 978-87-87185-15-8.
 • Telhaug, Alfred O.; Kjøl, Per Eivind; Tønnessen, Rolf; Volckmar, Nina; Wallum, Alf Inge. (1999) Norsk utdanningspolitisk retorikk 1945-2000. Cappelen Damm Akademisk. 1999. ISBN 8245608238.

Del av bok/rapport

 • Thuen, Harald; Volckmar, Nina. (2020) Postwar school reforms in Norway. Oxford Research Encyclopedia of Education.
 • Volckmar, Nina. (2019) Fanene i et historisk perspektiv. Osloskolens faner.
 • Volckmar, Nina; Werler, Tobias Christoph. (2017) Norwegen. Die Bildungssysteme Europas.
 • Volckmar, Nina. (2016) Den utvidede enhetsskolen som kunnskapsintegrerende prosjekt. Utdanningshistorie. Grunnskolen som samfunnsintegrerende institusjon..