Bakgrunn og aktiviteter

Postdoc innen industriell økologi. Dynamisk analyse av utviklingen i energibruk i den norske bygningsmassen.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Sandberg, Nina Holck; Sartori, Igor; Brattebø, Helge. (2013) Dynamic building stock models as a basis for energy and carbon analyses – Case study on the Norwegian dwelling stock. World Sustainable Energy Days conference. WSED 2013.

Rapport/avhandling

  • Sandberg, Nina Holck; Næss, Jan Sandstad; Gustavsen, Arild; Andresen, Inger; Brattebø, Helge. (2019) Energianalyse for bygningsmassen i Oslo. Scenarioanalyse av energibruk og klimagassutslipp 2009–2040. 2019. ISBN 978-82-536-1619-3. ZEN Report (14).
  • Næss, Jan Sandstad; Sandberg, Nina Holck; Nord, Natasa; Vestrum, Magnus Inderberg; Lausselet, Carine; Woszczek, Aleksandra; Rønneseth, Øystein; Brattebø, Helge. (2018) Neighbourhood building stock model for long-term dynamic analyses of energy demand and GHG emissions. SINTEF akademisk forlag. 2018. ISBN 978-82-536-1569-1. ZEN Report (2).
  • Sandberg, Nina Holck; Brattebø, Helge; Mueller, Daniel Beat; Sartori, Igor. (2017) Dynamic modelling of national dwelling stocks. Understanding phenomena of historical observed energy demand and future estimated energy savings in the Norwegian dwelling stock. 2017. ISBN 978-82-326-2146-0.
  • Stein, Britta; Loga, Tobias; Diefenbach, Nikolaus; Arcipowska, Aleksandra; Anagnostopoulos, Filippos; Zavrl, Marjana Šijanec; Rakušček, Andraž; Stegnar, Gašper; Altmann-Mavaddat, Naghmeh; Simader, Günter; Summers, Claire; Hulme, Jack; Dascalaki, Elena; Balaras, Costas; Droutsa, Popi; Kontoyiannidis, Simon; Corrado, Vincenzo; Ballarini, Ilaria; Francés, Laura Soto; Madrigal, Leticia Ortega; Begoña, Serrano; Nieboer, Nico; Brattebø, Helge; Sandberg, Nina Holck; Vestrum, Magnus I.; Sartori, Igor. (2016) Scenario Analyses Concerning Energy Efficiency and Climate Protection in Regional and National Residential Building Stocks. Examples from Nine European Countries. - EPISCOPE Synthesis Report No. 3. 2016. ISBN 978-3-941140-53-0.
  • Brattebø, Helge; O'Born, Reyn Joseph; Sandberg, Nina Holck; Storvolleng, Ragni Kristin; Baltruszewics, Marta; Folstad, Marie; Skaran, Anja Myreng; Sartori, Igor. (2014) Fremtidig utvikling i energiforbruk og CO2-utslipp for Norges boligmasse. 2014.