Bakgrunn og aktiviteter

Jobber som HMS-koordinator og overingeniør. Arbeidsområde er HMS-arbeid ved IKJ/ NV og tilrettelegging av kurs KJ 1000 og KJ 2053