Nils Kristian Eikeland

Overingeniør NTNU Universitetsbiblioteket Prorektor for utdanning
73590089
Maskinistgata 1, Dora * Sjøsida*125, 3. etg

Bakgrunn og aktiviteter

  • Prosjektleder for Gunnerus.no og digitalisering og samordning av spesialsamlinger ved Gunnerusbiblioteket og Dorabiblioteket
  • Fotoarkivar i historiske bildesamlinger
  • Fotograf
  • Medlem av Redaksjonsnettverket