Bakgrunn og aktiviteter

  • Prosjektleder for Gunnerus.no og digitalisering og samordning av spesialsamlinger ved Gunnerusbiblioteket og Dorabiblioteket
  • Fotoarkivar i historiske bildesamlinger
  • Fotograf