Bakgrunn og aktiviteter

  • Prosjektleder for digitalisering og samordning av spesialsamlinger
  • Medlem av arbeidsutvalg for systemer og infrastruktur
  • Oppfølging av registrerings- og søketjeneste for digitale spesialsamlinger (gunnerus.no)
  • Daglig drift av historiske bildesamlinger
  • Vask av metadata knyttet til bilde- og spesialsamlinger ved bruk av OpenRefine
  • Fotografering ifm. markedsføring, dokumentasjon og portretter