Bakgrunn og aktiviteter

  • Prosjektleder for digitalisering og samordning av spesialsamlinger
  • Kontakt med leverandør av søketjeneste for digitale spesialsamlinger (gunnerus.no)
  • Drift av historiske bildesamlinger
  • Vask av metadata med OpenRefine
  • Tidligere medlem av Redaksjonsnettverket. Følger fortsatt opp saker relatert til Wordpress, flerspråklighet og integrasjon av bibliotekets digitalt tilgjengelige historiske dokumenter
  • Fotograf; markedsføring, dokumentasjon, portretter