Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

 • Tuntland, Hanne; Ness, Nils Erik. (2014) Hverdagsrehabilitering. Gyldendal Akademisk. 2014. ISBN 978-82-05-45886-4.
 • Horghagen, Sissel; Jakobsen, Klara; Ness, Nils Erik. (2005) Aktivitetsperspektiv på dugnad, deltakelse og dagligliv. Tapir Akademisk Forlag. 2005. ISBN 8251920353.
 • Horghagen, Sissel; Jakobsen, Klara; Ness, Nils Erik. (2005) Aktivitetsperspektiv på dugnad, deltakelse og dagligliv. Tapir Akademisk Forlag. 2005. ISBN 8251920353.

Del av bok/rapport

 • Ness, Nils Erik. (2014) Hva er utfordringene for norske kommuner?. Hverdagsrehabilitering.
 • Ness, Nils Erik. (2014) Hvordan organisere hverdagsrehabilitering?. Hverdagsrehabilitering.
 • Ness, Nils Erik. (2014) Hvordan samarbeide om viktighetsområder?. Hverdagsrehabilitering.
 • Ness, Nils Erik; Vik, Kjersti. (2014) Hvorfor hverdagsrehabilitering?. Hverdagsrehabilitering.
 • Tuntland, Hanne; Ness, Nils Erik. (2014) Hva er hverdagsrehabilitering?. Hverdagsrehabilitering.
 • Ness, Nils Erik. (2008) Cycle Level Descriptors. Reference points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Occupational Therapy.
 • Ness, Nils Erik. (2008) Designing Curricula in Occupational Therapy. Reference points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Occupational Therapy.
 • Ness, Nils Erik. (2008) Quality Enhancement. Reference points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Occupational Therapy.
 • Ness, Nils Erik; Hocking, Clare. (2004) Professional education in context. Occupation & practice in context.
 • Ness, Nils Erik. (2003) Kunnskap om aktivitet. Ergoterapeuten.

Rapport/avhandling