Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Holmøy, Kristin Hilde; Trinh, Quoc Nghia; Backer, Lise. (2015) 3D-nummerisk analyse, Follobanen/Ekebergtunnelene. Fjellsprengningsteknikk, Bergmekanikk, Geoteknikk.
 • Trinh, Quoc Nghia; Holmøy, Kristin Hilde; Grøv, Eivind. (2015) Rock engineering service for unlined hydropower tunnels in Vietnam. VIETROCK 2015 International Symposium "Rock Mechanics for Sustainable Development", March 12-13, 2015, Hanoi, Vietnam.
 • Trinh, Quoc Nghia. (2014) Reservoir induced earthquake at song tranh 2 hydropower project in Vietnam. ISRM International Symposium - 8th Asian Rock Mechanics Symposium, ARMS 2014.
 • Trinh, Quoc Nghia. (2013) Controlling of Groundwater Inflow: From Norwegian Sub-Sea Tunnels to Tunnel in Large Cities. Advances in Underground Space Developmnet.
 • Trinh, Quoc Nghia; Grøv, Eivind. (2013) Norwegian hydropower technology applied in Vietnam. Norwegian hydropower tunnelling II.
 • Trinh, Quoc Nghia. (2012) Excavation in hard rock under high in-situ stress at Rana Gruber, Norway. 46th US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium 2012 : Chicago Illinois, USA, 24-27 June 2012.
 • Trinh, Quoc Nghia; Holmøy, Kristin Hilde. (2012) Nummerisk modellering i bergteknikk: hva det og kan brukes til, fordeler og ulemper, programvare og begrensninger : Numerical modeling in rock engieneering: what it can do, advantages and disadvantages, and software limitations. Fjellsprengningsdagen - Bergmekanikkdagen - Geoteknikkdagen 2012.
 • Sand, N. S.; Trinh, Quoc Nghia. (2011) Rana Gruber rock mechanics challenges connection with theestablishment of a new main level and the transition to newmining method. 45th US rock mechanics / Geomechanics symposium.
 • Trinh, Quoc Nghia; Sand, N. S.. (2011) Stability study for the footwall at Rana Gruber, Norway. 45th US rock mechanics / Geomechanics symposium.
 • Lu, Ming; Grøv, Eivind; Holmøy, Kristin Hilde; Trinh, Quoc Nghia; Larsen, Trond Erik. (2010) Tunnel stability and in-situ rock stress. Rock Stress and Earthquakes.
 • Broch, Einar; Lu, Ming; Trinh, Quoc Nghia. (2006) Three dimensional modelling of a tunnel cave-in and spiling bolt support. Rock mechanics in underground construction.

Rapport/avhandling

 • Holmøy, Kristin Hilde; Grøv, Eivind; Lienhard, Emmanuel; Trinh, Quoc Nghia. (2012) Geologisk rapport for E39 Rogfast : vedlegg til temarapport tunnel. 2012. ISBN 978-82-14-05413-2. SINTEF Rapport (SINTEF Byggforsk) (SBF 2011 A0080).