Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Jafariesfad, Narjes; Skalle, Pål. (2017) Nano-enabled Cement System for Well Cementing. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2017. ISBN 978-82-326-2498-0. Doktoravhandlinger ved NTNU (2017/213).