Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Aftab, Muhammad Faisal; Hovd, Morten; Sivalingam, Selvanathan. (2017) Convergent cross mapping (CCM) based approach for isolating the source of plant-wide disturbances. 2017 IEEE Conference on Control Technology and Applications (CCTA).
  • Andersson, Leif Erik; Aftab, Muhammad Faisal; Scibilia, Francesco; Imsland, Lars Struen. (2017) Forecasting using multivariate empirical mode decomposition — Applied to iceberg drift forecast. 2017 IEEE Conference on Control Technology and Applications (CCTA).
  • Bukhari, Halima Zahra; Aftab, Muhammad Faisal; Hovd, Morten; Winkler, Jan. (2017) Adaptive Nonlinear Control of the Czochralski Process Via Integration of Second Order Sliding Mode and Iterative Learning Control. Proceedings of the 2017 Asian Control Conference.