Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er utdannet sosionom og har jobbet blant annet i barneverntjenesten og Helse- og velferdstjenesten i Trondheim kommune. 

Mine interesseområder favner ulike tema som omhandler sosialt arbeid, barnevern i et flerkulturelt samfunn, religion og livssyn i sosialt arbeid. stikkord er: 

- sosialt arbeid, - etnisitet, - barnevern, - interseksjonalitet, - barnevern, foreldreskap og etnisitet

- sosial ulikhet, - barnevern i et flerkulturelt samfunn

- Universell utforming for læring

Undervisning og veiledning: 

Emneansvar BSA2004 Barnevern - Bachelor i sosialt arbeid

emneansvar BSA2005 - Nettverks- og samfunnsarbeid - Bachelor i sosialt arbeid

Emneansvar BSA2007 -  Profesjonsutøvelse i lokal og global kontekst - Bachelor i sosialt arbeid

Emneansvar BBV2008 - Profesjonsutøvelse i lokal og global kontekst - Bachelor i barnevern

Utdanning innen tverrfaglig samhandling, herunder Tverrsam og Tverrpraks.

Underviser ellers i ulike tema i fagene sosialt arbeid og barnevern på bachelornivå.

ansvar for ferdighetstrening i emnet Barnevern 

Veileder individuelt og i gruppe på Bachelornivå, har ferdighetstrening, praksisoppfølging og sensurarbeid.

 

pågående forskning:

Konsekvenser av covid-19 for tjenestetilbudet blant sårbare barn og unge, oppdrag fra Koronakommisjonen (prosjektdeltaker, 2020-2021)

Kronikken: Konsekvenser av covid-19: Barn og familier i utsatte livssituasjoner fikk det verre i løpet av det første året med koronapandemi (forskersonen.no)

 

Er med i forskningsgruppene - Senter for barnevernforskning og innovasjon, migrasjon og velferd.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Skrove, Gaute; Lichtwarck, Willy; Moufack, Marie Florence; Røkkum, Nina Helen Aas; Ulfseth, Lena Augusta; Kojan, Bente Heggem. (2021) Konsekvenser av covid-19 for tjenestetilbudet blant sårbare barn og unge. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2021. Rapportserie for sosialt arbeid (5).
  • Dalby, Lise; Winje, Kari Røkkum; Moufack, Marie Florence; Harstad, Per Ola; Alseth, Ann Kristin. (2015) Utdanning til praksis – praksis til utdanning. 2015. ISBN 9788278772423.