Bakgrunn og aktiviteter

- sosialt arbeid

- etnisitet

- barnevern

- interseksjonalitet

- barnevern, foreldreskap og etnisitet

- sosial ulikhet

- barnevern i et flerkulturelt samfunn

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Dalby, Lise; Winje, Kari Røkkum; Moufack, Marie Florence; Harstad, Per Ola; Alseth, Ann Kristin. (2015) Utdanning til praksis – praksis til utdanning. 2015. ISBN 9788278772423.