Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder: Controller ved ISB. Økonomirådgiver i "Søknadshjelpen" ved MH.