Bakgrunn og aktiviteter

Kontorsjef, Utstillings- og publikumsseksjonen

Utstillings- og publikumsseksjonen har ansvaret for NTNU Vitenskapsmuseets publikumsvirksomhet. Dette innebærer produksjon av utstillinger, også på oppdrag fra eksterne, samt aktiviteter og arrangementer, pedagogiske opplegg og vertskap. Seksjonen driver også museumsbutikken.

NTNU Vitenskapsmuseets utstillinger

 

Sikringskoordinator, Administrasjonen

NTNU Vitenskapsmuseets kontaktpunkt, saksbehandler og rådgiver på sikringsområdet. Jobber blant annet med beredskapsplaner, sikringsplaner, adgangskontroll og byggsikring.

 

Arkeolog

Arkeolog av utdannelse med spesialisering i maritim arkeologi.

Arbeider for tiden med «Nidelven og Trondheim by». I dette forskningsprosjektet utfører vi først et antall punktundersøkelser i og langs Nidelven, som sammen med det en allerede kjenner til av virksomhet relatert til elven, vil kunne styrke grunnlaget for å etablere et større, tverrfaglig forskningsprosjekt som tar for seg elvens skiftende historiske betydning for bydannelse og byutvikling fra de eldste tider fram til nåtid.

Jobber også med forhistoriske båtfunn fra myrkontekst.

Academia.edu - Morten Sylvester

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2018

 • Ødegården, Mona; Buset, Karen Johanne; Nordrum, Ivar Skjåk; Kvam, Anne Mari Selven; Sylvester, Morten; Wold, Janne Hjelde; Aadahl, Petter; Aspli, Irene; Breivik, Møyfrid; Dragseth, Stig; Holtan, Nina Eide; Huke, Marte; Moe, Bjørn Einar; Myran, Hilde Siraas; Opøien, Inger Marie; Roaldsøy, Heidi Bøe; Stephansen, Vivi Ann; Vågen, Randolf Terje. (2018) U;REDD - en utstilling om angst. Museumsutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Medisinsk museum; 2018-03-21 - 2020-03-21.

2017

 • Andersen, Reidar; Eivindsen, Tove; Sylvester, Morten; Sandbakk, Øyvind. (2017) Video: Museumsdirektøren på "Din kropp i bevegelse".
 • Haugen, Randi Wenche; Cyvin, Øylov Emma; Eivindsen, Tove; Jensås, Ivar Margido; Rokne, Arnfinn Stendahl; Pedersen, Solbjørg; Sylvester, Morten; Holt, Gunnar; Sandbakk, Elin; Thomsen, Tina Skjærvik; Andersen, Reidar. (2017) BODY WORLDS Vital. Internasjonal vandreutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; NTNU Vitenskapsmuseet. 2017-06-06 - 2017-10-08.
 • Haugnes, Pål; Sylvester, Morten; Sandbakk, Elin; Sandbakk, Øyvind. (2017) Posterpresentasjon om formidlingskonseptet "Din kropp i bevegelse" - profilering av forskning (PROFORSK) ved Norges forskningsråd. NTNU Vitenskapsmuseet, NTNU Senter for toppidrettsforskning, Vitensenteret i Trondheim. Norges forskningsråd inviterer PROFORSK prosjekter . Norges forskningsråd; Lysaker. 2017-11-03 - 2017-11-03.
 • Rosvold, Jørgen; Sylvester, Morten; Sandbakk, Elin. (2017) Istidskjempen fra Agdenes. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2017-04-04 - 2017-04-24.
 • Sandbakk, Øyvind; Haugnes, Pål; Sylvester, Morten; Rokne, Arnfinn Stendahl; Sandbakk, Elin; Kulhawczuk, Martin; Cyvin, Øylov Emma; Haugen, Randi Wenche; Skjelbakken, Roger; Pedersen, Solbjørg. (2017) Din kropp i bevegelse. Formidlingskonseptet "Din kropp i bevegelse". [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet, NTNU Senter for toppidrettsforskning, Vitensenteret i Trondheim; 2017-06-13 - 2017-10-08.
 • Sandbakk, Øyvind; Sylvester, Morten; Haugen, Randi Wenche. (2017) Får raskt kondissvar med enkel watt-test. Adresseavisen [Avis]. 2017-06-13.
 • Sylvester, Morten. (2017) Din kropp i bevegelse - et samarbeidsprosjekt finansiert av Norges foreskningsråd. Kvikklunsj ; NTNU Vitenskapsmuseet. 2017-10-02 - 2017-10-02.
 • Sylvester, Morten. (2017) Langs elven og ud i fjorden - marinarkæologi i Nidelven, Trondheim. Nordisk marinarkæologi fast forankret.
 • Uldum, Otto; Sylvester, Morten. (2017) Nordisk marinarkæologi fast forankret. 2017. ISBN 978-87-92619-10-5.

2016

 • Cadamarteri, Julian Patrick; Reed, Ian; Sylvester, Morten; Sandbakk, Elin; Airola, Leena Aulikki. (2016) Torvet i Trondheim i tusen år. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2016-05-03 - 2016-08-28.
 • Cyvin, Øylov Emma; Thingstad, Per Gustav; Dolmen, Dag; Prestø, Tommy; Aagaard, Sunniva M.D.; Sandbakk, Elin; Gätzschmann, Per; Airola, Leena Aulikki; Størkersen, Øystein R; Bantle, Liv-Stephanie; Nilsen, Kjersti Wannebo; Auran, Jo Anders; Stokke, Monica; Sylvester, Morten; Aagaard, Kaare; Gjerdshaug, Jan Ove; Skjelbakken, Roger; Juberg, Even Hauge; Hojem, Åge; Pedersen, Solbjørg; Alsli, Lise Mariann B.; Wellesen, Gustaaf Jacobus Franciscus; Siebke, Tor-Einar; Boudaakat, Falla Maria. (2016) Dødelig handel. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2016-11-03 - 2017-04-23.
 • Skoglund, Fredrik; Sylvester, Morten; Kristiansen, Merethe Skjelfjord. (2016) Hva skjuler seg under vannflaten? En utstilling om Nidelven og marinarkeologi. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . En blå tråd & Vitalisering av Kjøpmannsgatebryggene, Trondheim kommune; Kjøpmannsgate. 2016-02-15 - 2016-12-31.
 • Sylvester, Morten. (2016) Langs elven - om marinarkeologi i Nidelven. Kvikklunsj . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2016-05-23 - 2016-05-23.
 • Sylvester, Morten; Stenvik, Lars Fredrik; Ødegård, Øyvind. (2016) Tre broer i Trøndelag. Heimen - Lokal og regional historie. vol. 53 (3/4).
 • Sylvester, Morten; Ystgaard, Ingrid. (2016) Vika som forsvant. Utstillingen "Arkeologi ved Ørland kampflybase". NRK TV - Distriktsnyheter Midtnytt [TV]. 2016-08-30.
 • Ystgaard, Ingrid; Randerz, Ellen L.Wijgård; Sandbakk, Elin; Sylvester, Morten; Normann, Staale. (2016) Arkeologi ved Ørland kampflybase. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2016-08-30 - 2016-12-31.

2015

 • Buset, Karen Johanne; Kvam, Anne Mari Selven; Nordrum, Ivar Skjåk; Strypet, Hanne; Sylvester, Morten; Ødegården, Mona; Aadahl, Petter; Selvaag, Elisabeth; Flo, Trude Helen. (2015) UNG HELSE. UNG HELSE [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Medisinsk Museumsutvalg StOH og DMF-NTNU; Kunnskapssenteret. 2015-12-01.
 • Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Sylvester, Morten; Solem, Thyra Lise; Ekrem, Torbjørn; Thun, Terje; Stur, Elisabeth; Thingstad, Per Gustav; Gätzschmann, Per; Pedersen, Solbjørg; Alsli, Lise Mariann B.; Stenvik, Lars Fredrik. (2015) Forskerspiren- Pedagogisk tilrettelagt del av utstillingen "Evig endring". Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Norge. 2015-11-15 - 2015-12-31.
 • Dolmen, Dag; Sandbakk, Elin; Sylvester, Morten; Gätzschmann, Per. (2015) Hoggorm i Bymarka. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2015-03-27 - 2015-05-24.
 • Rosvold, Jørgen; Sørumgård, Marit; Stenøien, Hans K.; Sylvester, Morten; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Skar, Birgitte; Stenvik, Lars Fredrik; Grønnesby, Geir; Thun, Terje; Solem, Thyra Lise; Ekrem, Torbjørn; Callanan, Martin; Thingstad, Per Gustav; Gätzschmann, Per; Haugen, Randi Wenche; Berglund, Birgitta; Vange, Vibekke; Fremstad, Eli; Airola, Leena Aulikki; Fastner, Jørgen; Skjelbakken, Roger; Juberg, Even Hauge. (2015) Evig endring, fra istid til framtid. utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; 2015-11-15 - 2016-12-31.
 • Solli, Brit; Fastner, Jørgen; Airola, Leena Aulikki; Sandbakk, Elin; Sylvester, Morten; Risvaag, Jon Anders. (2015) Rimolringen og Tornesgullet. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2015-01-27 - 2015-03-15.
 • Sylvester, Morten. (2015) Middelalderhavnen på Fånes. 2. konferanse i nordisk marinarkeologi 2015 . Norsk Maritimt Museum; Oslo. 2015-04-16 - 2015-04-18.
 • Sylvester, Morten. (2015) Trondheim i vikingtiden. Adresseavisen.
 • Sylvester, Morten. (2015) Utstillinger - mer enn snorklipping og sprudlevann. Administrasjonens fagdag . NTNU Vitenskapsmuseet; 2015-04-09.
 • Sylvester, Morten; Arbin, Staffan von; Nymoen, Pål; Stylegar, Frans Arne; Gutehall, Anders; Skanse, Peter. (2015) Förord. Tjop tjop! Vänbok till Christer Westerdahl med anledning av hans 70-årsdag den 13 november 2015..
 • Sylvester, Morten; Arbin, Staffan von; Nymoen, Pål; Stylegar, Frans-Arne Hedlund; Gutehall, Anders; Skanse, Peter. (2015) Tjop tjop! Vänbok till Christer Westerdahl med anledning av hans 70-årsdag den 13 november 2015. 2015. ISBN 978-91-85341-47-4.
 • Sylvester, Morten; Uldum, Otto. (2015) Tjop tjop Herr Professor!. Tjop tjop! Vänbok till Christer Westerdahl med anledning av hans 70-årsdag den 13 november 2015..
 • Sørumgård, Marit; Stenøien, Hans K.; Rosvold, Jørgen; Sylvester, Morten; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Pedersen, Solbjørg; Foosnæs, Kristin. (2015) Evig endring, fra istid til framtid. Dreiebok for utstilling. 2015.
 • Ystgaard, Ingrid; Airola, Leena Aulikki; Sandbakk, Elin; Sylvester, Morten. (2015) The grave of the Olstad Viking. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2015-06-09 - 2015-09-06.

2014

 • Jørgensen, Guro; Sylvester, Morten. (2014) Koloniseringsprosjektet ved NTNU Vitenskapsmuseet. November 2014: Første fase er over, neste fase begynner... Kvikklunsj . Tove Eivindsen, NTNU Vitenskapsmuseet; NTNU Vitenskapsmuseet. 2014-11-27.
 • Nordrum, Ivar Skjåk; Strypet, Hanne; Sylvester, Morten; Buset, Karen Johanne; Kvam, Anne Mari Selven; Aadahl, Petter. (2014) Fra kalde isfjell til varme hjerter. Medisinsk museum i Kunnskapsenteret [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Museumsutvalget St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet; Trondheim. 2014-01-30 - 2015-08-31.
 • Sylvester, Morten. (2014) Fugl på menyen - myrpinner og fuglefangst. Spor.
 • Sylvester, Morten; Sandbakk, Elin; Sørumgård, Marit; Skjelbakken, Roger; Juberg, Even Hauge; Cyvin, Øylov Emma. (2014) Nobelprisen i medisin 2014: May Britt Moser og Edvard Moser. Nobelprisen i medisin 2014, NTNU Celebrating Excellence [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2014-12-05 - 2014-12-31.
 • Sørumgård, Marit; Thingstad, Britt Eli; Sandbakk, Elin; Fastner, Jørgen; Cyvin, Øylov Emma; Ødegården, Mona; Sylvester, Morten; Risvaag, Jon Anders; Alsli, Lise Mariann B.; Røskaft, Merete. (2014) Stormaktspill, Trondheim 1814. Jubileumsutstilling, Grunnloven 200 år [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; 2014-05-15 - 2014-12-30.

2013

 • Christiansen, Per; Christophersen, Axel; Ødegård, Øyvind; Sylvester, Morten; Thun, Terje. (2013) Byhistorie i elva. Adresseavisen [Avis]. 2013-09-18.
 • Jørgensen, Guro; Sylvester, Morten. (2013) Fra sans og samling - gamle filmfremvisere.
 • Sylvester, Morten. (2013) Fra sans og samling. Omvisning . NTNU Vitenskapsmuseet; 2013-04-15 - 2013-04-15.
 • Sylvester, Morten. (2013) Fra sans og samling. Kvikklunsj . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2013-03-01 - 2013-03-01.
 • Sylvester, Morten; Christophersen, Axel; Ødegård, Øyvind; Thun, Terje. (2013) Nidelven og Trondheim by.
 • Sylvester, Morten; Jørgensen, Guro. (2013) Fra sans og samling - Turisthytter.
 • Sylvester, Morten; Steffensen, Morten. (2013) Bevare meg vel!. Spor.
 • Sylvester, Morten; Sørumgård, Marit. (2013) "Bak kulissene på NTNU Vitenskapsmuseet", ny giv i formidlings- og utstillingsvirksomheten etter 2010. Spesialomvisning for 50 museumsansatte på seminar [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Museene i Sør-Trøndelag; 2013-10-09 - 2013-10-09.

2012

 • Ellingsen, Ellen Johanne Grav; Henriksen, Merete Moe; Sylvester, Morten. (2012) Afghanistan - Den gjemte historien. 2012. ISBN 978-82-7126-945-6.
 • Jørgensen, Guro; Sylvester, Morten. (2012) Vil ha dorullnisse-rekord. Adressa.no [Internett]. 2012-11-25.
 • Rokne, Arnfinn Stendahl; Fastner, Jørgen; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Eivindsen, Tove; Sylvester, Morten; Hansen, Rita Mari; Jensås, Ivar Margido; Pedersen, Solbjørg; Magnusson, Jan Inge; Ellingsen, Ellen J. Grav; Christophersen, Axel; Steffensen, Morten; Skar, Birgitte; Risvaag, Jon Anders; Geisnes, Bjørn Einar; Skjelbakken, Roger; Alterskjær, Roger W.Jongsma; Vea, Inga; Randerz, Ellen L.Wijgård; Peacock, Elizabeth E.; Pawel, Daniela; Geisler, Ivonne; Thingstad, Britt Eli; Airola, Leena Aulikki; Lourjoux, Pierre Alexandre; Solberg, Riitta Anelma Oinas; Vordahl, Kari; stabell, kirsten; Staven, Ingvild; Holt, Gunnar; Sørumgård, Marit; Jørgensen, Guro; Lindgjerdet, Frode; Krogh, Randi; Romulslie, Rita Irene; Sandnes, Kathryn; Sæther, Bjørn; Hojem, Åge; Rønning, Marte Iversen. (2012) Afghanistan - Den gjemte historien. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2012-05-10 - 2012-09-02.
 • Sylvester, Morten. (2012) Myrpinner og fuglefangst : gamle tolkninger og nye dateringer. Viking. vol. 75.
 • Sylvester, Morten; Ellingsen, Ellen J. Grav; Thomasdottir, Tinna; Markeng, Johannes; Lourjoux, Pierre Alexandre; Veld, Tor Kristian In'T; Bækken, Trude Lyng; Stenmark, Espen; Bjørkli, Hallvard; Henriksen, Merete Moe; Rokne, Arnfinn Stendahl. (2012) Afghanistan - den gjemte historien. 2012.
 • Sylvester, Morten; Hammervold, Linn Jonsdatter. (2012) Vitenskapelig samlemani. www.underdusken.no [Internett]. 2012-10-13.
 • Sylvester, Morten; Jørgensen, Guro; Risvaag, Jon Anders; Sandbakk, Elin; Sørumgård, Marit; Hojem, Åge; Fastner, Jørgen; Bakken, Torkild; Cyvin, Øylov Emma; Thingstad, Britt Eli; Fremstad, Eli; Rosvold, Jørgen; Hårsaker, Karstein; Aagaard, Kaare. (2012) Fra sans og samling. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2012-10-11 - 2013-05-01.
 • Sylvester, Morten; Per, Christiansen. (2012) Samlingens mystiske verden. Adresseavisen [Avis]. 2012-10-09.
 • Sørumgård, Marit; Jørgensen, Guro; Sylvester, Morten; Sandbakk, Elin. (2012) Fra sans og samling. Rapport med planer, dreiebok, faglig innhold og tekster til utstilling ved Vitenskapsmuseet. 2012.

2011

 • Basmo, Bård Ivar; Stamnes, Arne Anderson; Ødegaard, Øyvind; Sylvester, Morten. (2011) Under Domen: Elvelink. http://underdomen.blogspot.com/2011/09/elvelink.html [Internett]. 2011-09-01.
 • Guhnfeldt, Cato; Sylvester, Morten. (2011) Fant bro fra middelalderen. Aftenposten [Avis]. 2011-09-21.
 • Sylvester, Morten. (2011) Den gamle gamle bybro. Foredrag og omvisning . Kunnskapsbyen; Trondheim. 2011-09-14 - 2011-09-14.
 • Sylvester, Morten. (2011) Elvelink. http://underdomen.blogspot.com/2011/09/elvelink.html [Internett]. 2011-09-01.
 • Sørumgård, Marit; Sylvester, Morten. (2011) Vurdering av eksisterende utstillinger ved NTNU Vitenskapsmuseet 2011. 2011.
 • Ødegård, Øyvind; Sylvester, Morten. (2011) Broen til Steinvikholm slott. Spor.

2010

 • Steffensen, Morten; Christophersen, Axel; Berglund, Birgitta; Thingstad, Britt Eli; Sørumgård, Marit; Rokne, Arnfinn Stendahl; Sylvester, Morten. (2010) Kunnskapslarm - Jubileumsutstilling 2010 NTNU Vitenskapsmuseet. Presentasjon for konferansedeltakere. Konferanse/årsmøte Norges museumsforbund . NTNU/ Norges museumsforbund; 2010-09-09 - 2010-09-09.
 • Sylvester, Morten. (2010) Båt i myr.
 • Sylvester, Morten; Sørumgård, Marit; Sandbakk, Elin; Skotland, Christer Heen; Hatleskog, Eli; Wyckmans, Annemie; Tunstad, Hege Jørgensen; Oestvang, Janne. (2010) Kunnskapslarm. Dreiebok for delutstillingen Forskning og framtid. 2010.
 • Sylvester, Morten; Sørumgård, Marit; Tunstad, Hege Jørgensen; Oestvang, Janne; Skotland, Christer Heen; Gatzschmann, Per; Eidstumo, Frank; Ødegården, Mona; Sandbakk, Elin; Hatleskog, Eli; Wyckmans, Annemie. (2010) Forskning og framtid. Forskning og framtid [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2010-03-12 - 2011-11-15.
 • Sylvester, Morten; Treimo, Henrik; Tunstad, Hege Jørgensen; Fyhn, Håkon; Bonnevie, Tora; Waade, Haagen; Girao, Paulo Jorge Bettencourt. (2010) Lab'yrinten - A'mazing Race. NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. 2010.
 • Sylvester, Morten; Ødegård, Øyvind. (2010) Broen over elven. Spor.
 • Sylvester, Morten; Ødegård, Øyvind. (2010) Middelalderbroer i Trøndelag.
 • Ødegård, Øyvind; Sylvester, Morten; Christiansen, Per. (2010) Spor av gammel bybru. Adresseavisen [Avis]. 2010-09-02.

2009

 • Eivindsen, Tove; Ødegård, Øyvind; Sylvester, Morten. (2009) Fant Norges lengste middelalderbru. Forskning.no [Internett]. 2009-09-03.
 • Hatta, Wenche Marie; Sylvester, Morten. (2009) Samuel Baltos kajakk. NRK Sámi Radio . NRK P2 [Radio]. 2009-03-13.
 • Steffensen, Morten; Sørumgård, Marit; Berglund, Birgitta; Thingstad, Britt Eli; Rokne, Arnfinn Stendahl; Sylvester, Morten; Aagaard, Kaare; Cyvin, Øylov Emma; Johansen, Stein Olle; Sandbakk, Elin. (2009) Jubileumsutstilling 2010, masterplan. Vitenskap gjennom 250 år. Fra Noas ark til Dobbel helix. 2009.
 • Sylvester, Morten. (2009) Den eldste gamle bybro.
 • Sylvester, Morten. (2009) Et båtverft fra merovingertid?. Spor. vol. 48 (2).
 • Sylvester, Morten. (2009) Finnemoen i Nærøy - en båtkjøl og ett båtverft fra merovingertid?. Viking. vol. LXXII.
 • Sylvester, Morten. (2009) Middelalderbyen Trondheim - byen uten middelaldervrak?. Norske skipsfunn - teknologi, kronologi og opprinnelse . Norsk Sjøfartsmuseum; Oslo. 2009-04-28 - 2009-04-28.
 • Sylvester, Morten. (2009) The Haugvik Boat - a Pre-Roman Iron Age Boat Find from Northern Norway. Between the Seas. Transfer and Exchange in Nautical Technology. Proceedings of the Eleventh International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Mainz 2006.
 • Sylvester, Morten; Steffensen, Morten; Sørumgård, Marit. (2009) Grønlandsk kajakk og Døden eller Grønlands vestkyst. NRK P2, Verdt å vite [Radio]. 2009-02-20.
 • Sylvester, Morten; Ødegård, Øyvind. (2009) Noregs eldste bru?. NRK - Trøndelag [TV]. 2009-08-27.

2008

 • Bakken, Torkild; Sylvester, Morten; Pedersen, Solbjørg; Sandbakk, Elin; Rokne, Arnfinn Stendahl; Stålspets, Lisa. (2008) Den store Havfrue - Blekksprut en kamuflasjemester. Forskningsdagene 2008 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2008-09-21 - 2008-09-27.
 • Rosvold, Jørgen; Hjermann, Madli; Sandbakk, Elin; Sylvester, Morten; Rokne, Arnfinn Stendahl; Båtnes, Anna Solvang. (2008) Isbjørn og klima. Forskningsdagene 2008 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2008-09-21 - 2008-09-21.
 • Steffensen, Morten; Cyvin, Øylov Emma; Rokne, Arnfinn Stendahl; Sandbakk, Elin; Sylvester, Morten; Sørumgård, Marit. (2008) Arbeidsrapport 2 fra arbeidsutvalget for jubileumsutstillingen 2010, Vitenskap i 250 år. 2008.
 • Sylvester, Morten. (2008) Et sted må grensen gå. Spor.
 • Sylvester, Morten. (2008) Fersk fisk til Austrått. Spor.
 • Sylvester, Morten. (2008) Myrpinner og fuglefangst på kysten. Fangstseminar - å fange det ville dyr . FANT forum; Trondheim. 2008-02-09.
 • Sylvester, Morten; Flasnes, Steinar. (2008) Fant båtkjøl fra yngre jernalder. Namdalsavisa [Avis]. 2008-07-31.
 • Sylvester, Morten; Lyngstad, Lillian. (2008) Den eldgamle båtkjølen fra Finnemoen. Ytringen - Lokalavisa for Ytre Namdal og Bindal [Avis]. 2008-11-21.
 • Sylvester, Morten; Rokne, Arnfinn Stendahl. (2008) NTNU-studentenes hydrogenbil "Pure Choice". Korttidsutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2008-06-13 - 2008-06-22.
 • Sylvester, Morten; Røsjø, Bjarne. (2008) "Havfruen" i Trondheim. Forskningsdagene Annonsebilag utgitt av Norges forskningsrå [Avis]. 2008-12-17.
 • Sylvester, Morten; Sandbakk, Elin; Alsli, Lise Marian; Rokne, Arnfinn Stendahl. (2008) Prøv deg som arkeolog - delta i utgravingen av et skjelett. Forskningsdagene 2008 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2008-09-21 - 2008-09-21.
 • Sylvester, Morten; Tuddenham, David. (2008) Døden eller Grønlands vestkyst. Fridtjof Nansens Grønlandsekspedisjon 1888–89 og Det internasjonale polaråret 2007–2008. 2008. ISBN 978-82-7126-782-7.
 • Thun, Terje; Sylvester, Morten; Sandbakk, Elin. (2008) Utfør din egen datering. Forskningsdagene 2008 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2008-09-21 - 2008-09-21.

2007

 • Sylvester, Morten. (2007) "De gaadefulde myrpæle". Forskningsseminar . NTNU, Vitenskapsmuseet, Seksjon for arkeologi og kulturhist.; Trondheim. 2007-01-19 - 2007-01-19.
 • Sylvester, Morten. (2007) Fire pinner og ei fjøl - Båtfunn fra midtnorske myrer. Faglig seminar . FANT; Trondheim. 2007-05-03 - 2007-05-03.
 • Sylvester, Morten. (2007) Fire pinner og ei fjøl - forhistoriske båtfunn fra midtnorske myrer. Byen, bygdene og kunnskapen . Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab; Trondheim. 2007-11-14 - 2007-11-14.
 • Sylvester, Morten. (2007) NYE FUNN - 1400 år gammel båtkjøl. Spor.
 • Sylvester, Morten; Henriksen, Merete Moe. (2007) Boat and human remains from bogs in Central Norway. Archaeology from the Wetlands: Recent Perspectives.
 • Ødegård, Øyvind; Sylvester, Morten; Uldum, Otto. (2007) Våt grav. Spor. vol. 44 (2).

2006

 • Sylvester, Morten. (2006) Et forhistorisk båtfunn fra Haugvik i Sømna. Årbok for Sømna.
 • Sylvester, Morten. (2006) Haugvikbåten og båt i myr. Maritimhistorisk fagforum . Norsk Sjøfartsmuseum; Oslo. 2006-11-20 - 2006-11-20.
 • Sylvester, Morten. (2006) Norges eldste båt. Spor.
 • Sylvester, Morten. (2006) Norges eldste båt. NRK - Nordland [TV]. 2006-09-08.
 • Sylvester, Morten. (2006) Sjøsyke austmenn - norske vikinger på Færøyene. Spor.
 • Sylvester, Morten; Grydeland, Ivar. (2006) Norges eldste båt. NRK radio P1 - verdt å vite [Radio]. 2006-05-04.
 • Sylvester, Morten; Milde, Bente. (2006) Båtfunn fascinerer. Brønnøysunds Avis [Avis]. 2006-09-09.
 • Sylvester, Morten; Milde, Bente. (2006) Båtjakten starter nå. Brønnøysunds Avis [Avis]. 2006-09-05.
 • Sylvester, Morten; Milde, Bente. (2006) Gjennombrudd for båtutgraving i Sømna. Brønnøysunds Avis [Avis]. 2006-09-08.
 • Sylvester, Morten; Milde, Bente. (2006) Utgravinger avsluttet. Brønnøysunds Avis [Avis]. 2006-09-14.
 • Sylvester, Morten; Tjøsvoll, Hildegunn Nielsen. (2006) Leter etter Norges eldste båt. Helgeland Arbeiderblad [Avis]. 2006-09-12.
 • Grønnesby, Geir; Sylvester, Morten; Sognnes, Kalle; Rønne, Preben; Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma; Rokne, Arnfinn; Fastner, Jørgen. (2006) Bronsealderen i Midt-Norge. Det 10. nordiske bronsealdersymposium [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Seksjon for arkeologi og kulturhistorie, Vitenskapsmuseet, NTNU; Vitenskapsmuseet, Trondheim. 2006-10-04.
 • Sylvester, Morten. (2006) Båt i myr - et forskningsprosjekt ved Vitenskapsmuseet. Forskningsseminar . NTNU, Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2006-02-24 - 2006-02-24.
 • Sylvester, Morten. (2006) Båt i myr og Haugvikbåten. MAG seminar . Marinarkeologisk Gruppe; Trondheim. 2006-03-22 - 2006-03-22.
 • Sylvester, Morten. (2006) Haugvikbåten fra Sømna – en plankebygd båt fra yngre bronsealder eller førromersk jernalder. Viking.
 • Sylvester, Morten. (2006) The Haugvik Boat. A Bronze Age or Pre-Roman Iron Age boat find from northern Norway. 11th International Symposium on Boat and Ship Archaeology . Museum für Antike Schiffahrt; Mainz. 2006-09-25 - 2006-09-29.
 • Sylvester, Morten. (2006) Tverrsnitt - En arkeologisk-biologisk undersøkelse av landbruk og landskap i Midt-Norge fra steinalder til det 22. århundre. Faglig forum . NTNU, Vitenskapsmuseet, Seksjon for naturhistorie; Trondheim. 2006-01-19 - 2006-01-19.
 • Sylvester, Morten; Milde, Bente. (2006) Graver ut Sømnabåten i høst. Brønnøysunds Avis [Avis]. 2006-04-06.

2005

 • Berge, Ragnhild; Sylvester, Morten. (2005) Tverrsnitt - En arkeologisk-biologisk undersøkelse av landbruk og landskap i Midt-Norge fra steinalder til det 22. århundre. -Søknadsprosessen og veien videre. Faglig forum . FANT (forskningsforum for arkeologi og naturhistorie); NTNU, Vitenskapsmuseet. 2005-10-06 - 2005-10-06.
 • Berglund, Birgitta; Jørgensen, Guro; Sylvester, Morten; Thingstad, Britt Eli. (2005) VM2014 Forslag til nye utstillinger. NTNU, VItenskapsmuseet, nTNU, Vitenskapsmuseet. 2005.
 • Sylvester, Morten. (2005) Kan regne med penger til utgraving av båt. Brønnøysunds Avis [Avis]. 2005-08-30.
 • Sylvester, Morten. (2005) Myra kan bli åpnet allerede til våren. Brønnøysunds Avis [Avis]. 2005-08-27.
 • Sylvester, Morten. (2005) Norges eldste båt funnet i Sømna. Brønnøysunds Avis [Avis]. 2005-08-26.
 • Sylvester, Morten. (2005) Sjømannens gjestebok - ristninger i berg på Kommersøya. Spor.
 • Sylvester, Morten. (2005) Wirklang. SKALK.
 • Sylvester, Morten; Henriksen, Merete Moe. (2005) Boats and Human Remains from Bogs in Central Norway. 11th International Wetlands Conference . The Scottish Wetland Archaeology Programme; Edinburgh. 2005-08-21 - 2005-08-23.

2004

 • Elvestad, Endre; Tuddenham, David; Sylvester, Morten; Stångberg, Andreas; Kvalø, Frode. (2004) Kulturminner i ferskvann. 2004. Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia (4).
 • Sylvester, Morten. (2004) Den arkæologiske forskning i søer og vandløb. Sø, å og menneske - træk af de ferske vandes kulturhistorie i Danmark.
 • Sylvester, Morten. (2004) Miniatyrbåter - små båter for små mennesker?. Spor.

2003

 • Sylvester, Morten. (2003) Fregatten "Immanuel" fra Bakke kirke. Spor. vol. 1 (35).

Kompetanseord