Bakgrunn og aktiviteter

Working on developing ultrasound methods to image 3D blood flow, with focus on the adult heart. Studies on validity as well as feasability will be a part of my Ph.D.

Topics involved in my studies; plane wave imaging, speckle tracking, gpu processing, 3D visualization++

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner