Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er fra 01.01.17 seniorrådgiver i Organisasjonsdirektørenes stab med hovedansvar for koordinering og samkjøring av alle prosesser og tiltak som ligger under O/I området. O/I området omfatter Avdeling for IT, Avdeling for HR og HMS, Kommunikasjonsavdelingen og Avdeling for Dokumentasjonsforvaltning.

Jeg har fram til 01.01.17 vært kommunikasjonssjef ved tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)