Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Gürtner, Arne; Bjerkås, Morten; Kuhnlein, Walter; Jochmann, Peter; Konuk, Ibrahim. (2009) Numerical Simulation of Ice Action to a Lighthouse. Proceedings of the ASME 28th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - OMAE2009.

Rapport/avhandling

  • Bjerkås, Morten. (2006) Ice actions on offshore structures - with applications of continuous wavelet transforms on ice load signals. 2006. ISBN 82-471-7756-0.