Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning:

Fysioterapeut, Høgskolen i Sør-Trøndelag, 2013

Master Exercise Pysiology/Sport Science, NTNU, 2016

Prosjekter:

Generasjon 100, CERG