Bakgrunn og aktiviteter

Sameikonografi og samiskhet på film. Veiviseren, Stol på ministeren, Bázo og Kautokeino-opprøret (ph.d.)

Hvordan bidrar samiske identitetsmarkører i VeiviserenStol på ministerenBázo og Kautokeino-opprøret til å opprette, konsolidere og endre forestillinger om kultuell identitet? Dette spørsmålet er hovedanliggende i min ph.d.-avhandling. Avhandlingen springer ut av en påstand om at fremstillinger av samisk identitet i norsk filmhistorie endrer seg når utgangspunktet for og perspektivet på produksjonen og fortellingen i hovedsak er samisk. Bevegelsen fra et utenfraperspektiv til et innenfraperspektiv finner gjenklang i et diskursivt paradigmeskifte som i kulturhistorien markeres med konflikten om utbyggingen av Alta-Kautokeino-vassdraget. Alta-saken markerer ikke bare et markant vendepunkt i den offentlige bevisstheten om statens ansvar for minoriteter og samene som et eget folkeslag med en egen kulturhistorie, men også en gradvis økende deltagelse av samiske aktører i filmer som tok for seg samisk kultur. Det gjaldt i produksjonsforberedelsene, i tematikk og foran og bak kamera. Hvordan denne vendingen gir nye innsikter i samisk identitetskonstruksjon på film er nettopp mitt anliggende i analysene. Avhandlingen vil bidra til kunnskap om samisk film, samisk identitetskonstruksjon og transkulturell utveksling.

Forskningsfelt:

 • Film- og medievitenskap
 • Kulturstudier
 • Visuell kultur

Geografiske områder:

 • Skandinavia

Emner:

 • Norsk og samisk film
 • Dokumentarfilm
 • Filmens historie
 • Historie og minne
 • Kulturell identitet, etnisitet og marginalitet
 • Transkulturelle emner
 • Urfolk

Undervisning: Norsk og samisk filmkultur og -produksjon, bildekultur, bildekommunikasjon, estetisk kommunikasjon, dokumentarfilm, fotografiets historie og teori, skriveprosess og akademisk skriving.

Bakgrunn: Hovedfag i filmvitenskap fra NTNU, med medievitenskap, kulturstudier og allmenn litteraturvitenskap i fagkretsen. Universitetslektor med undervisning på en rekke film- og medievitenskapelige emner siden 2003 ved NTNU.

Kommende publikasjoner: «Hybrid First Person Sámi Documentaries: Identity Construction and the Contact Zones in the Twenty-First Century», in: Arctic Cinemas and the Documentary Ethos (Indiana University Press, eds. Lilya Kaganovsky, Scott MacKenzie, Anna Westerståhl Stenport). «Multilingual Representation and Hybridity in 'The Minister of State'», in: A Companion to Arctic Cinema (Cambridge Scholars Publishing, eds. Luis R. Antunes and Emma Vestrheim)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

 • Mecsei, Monica Kim. (2019) Hybrid First-Person Sámi Documentaries. Identity Construction and Contact Zones in the Twenty-First Century. Arctic Cinemas and the Documentary Ethos.
 • Mecsei, Monica Kim. (2018) Samisk filmbølge baner vei/Sámi filbmabárru láidesta. Samiske tall forteller 11.
 • Mecsei, Monica Kim. (2015) Cultural Stereotypes and Negotiations in Sámi Cinema. Films on ice : Cinemas of the Arctic.

Andre

 • Gaup, Berit Solveig; Mecsei, Monica Kim. (2018) Enorm økning i samisk film. NRK Sápmi Ođđasat [Internett]. 2018-09-26.
 • Gaup, Berit Solveig; Mecsei, Monica Kim. (2018) Sámi filbmabuvtta mealgat lassánan. NRK Sápmi Ođđasat [Internett]. 2018-09-28.
 • Mecsei, Monica Kim. (2018) Hverdagsliv og modernitet i Bázo. Arctic Moving Image Film Festival . Arctic Moving Image Film Festival; Harstad. 2018-10-18 - 2018-10-21.
 • Mecsei, Monica Kim. (2018) Samisk filmbølge baner vei. Departementseminar: Samiske tall forteller 11 . Same- og minoritetspolitisk avd., Kommunal- og modernisering; Regjeringskvartalet. 2018-11-02 - 2018-11-02.
 • Mecsei, Monica Kim. (2018) Samisk filmbølge baner vei. Sametinget: Lansering av Samiske tall forteller 11 . Sametinget; Karasjok. 2018-09-26 - 2018-09-26.
 • Mecsei, Monica Kim. (2017) Samisk filmprogram. Samisk filmprogram. Tråante2017 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Cineamteket Oslo; Oslo. 2017-02-05 - 2017-02-06.
 • Mecsei, Monica Kim. (2017) Samiske kontaktsoner. Flerkulturelle stemmer i nyere samisk dokumentar. Samiske filmkulturer . Nasjonalbiblioteket; Oslo. 2017-02-27 - 2017-02-27.
 • Mecsei, Monica Kim; Haugan, Idunn. (2017) Første film på sørsamisk / Derfor er Sameblod en viktig film. Gemini. Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF / Forskning.no [Internett]. 2017-03-06.
 • Mecsei, Monica Kim. (2016) "But a comedy should be funny." On laughter and confusion in The Minister of State. Symposium on Arctic Cinema . NTNU; Trondheim. 2016-11-21 - 2016-11-22.
 • Mecsei, Monica Kim. (2015) My Other Tonality. Regaining Sámi identity through yoik. Arctic Cinemas and the Documentary Ethos Conference . University of Illinois, Urbana-Champaign; Urbana-Champaign. 2015-08-27 - 2015-08-29.
 • Mecsei, Monica Kim. (2015) Samisk film og det nasjonale. Diskusjonskveld i Trondheim kunsthall . Trondheim Kunsthall; 2015-09-23 - 2015-09-23.
 • Mecsei, Monica Kim. (2014) Nyere fremstillinger av det samiske. Nyanser, endringer og gjengangere. Nasjonalbibliotekets filmkonferanse 2014: Nye stemmer i norsk filmforskning . Nasjonalbiblioteket; Nasjonalbiblioteket, Oslo. 2014-09-11 - 2014-09-11.
 • Mecsei, Monica Kim. (2014) Samisk film og kolonialt traume. Norsk medieforskerkonferanse 2014 . Norsk medieforskerlag, NTNU; Trondheim. 2014-10-23 - 2014-10-24.
 • Mecsei, Monica Kim. (2013) Negotiating cultural hybridity in visual representations of Sámi culture. NordMedia - PhD-kurs . Høgskolen i Oslo og Akershus; Oslo, Norge. 2013-08-11 - 2013-08-13.
 • Mecsei, Monica Kim. (2012) Autentiske landskap. Sápmi om identitetsmarkør. Norsk medieforskerkonferanse . Norsk medieforskerlag, Universitetet i Agder; kristiansand. 2012-10-18 - 2012-10-19.
 • Mecsei, Monica Kim. (2012) Introduksjon til det samiske kortfilmprogrammet. Minimalen kortfilmfestival . Minimalen kortfilmfestival; Trondheim. 2012-03-14 - 2012-03-18.
 • Mecsei, Monica Kim. (2012) Reframing cultural identity in the North: counter-images from a Sami road movie. Perspectives on the indigenous and the contemporary . Sami Art Research Project; Universitetet i Tromsø. 2012-11-21 - 2012-11-23.
 • Mecsei, Monica Kim. (2012) Sami feature films and Norwegian film politics at the border. Border Aesthetics International Conference . Border Aesthetics research project, UiT; Tromsø. 2012-09-05 - 2012-09-07.
 • Mecsei, Monica Kim. (2011) Locating Sami Landscapes. Landscape conceptions and landscape practices in recent Norwegian feature films. 20th Nordic conference for media and communication research . NordMedia; Akureyri, Island. 2011-08-11 - 2011-08-13.