Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Ragazzon, Michael Remo Palmén; Gravdahl, Jan Tommy; Pettersen, Kristin Ytterstad. (2018) Parameter Estimation in Atomic Force Microscopy: Nanomechanical Properties and High-speed Demodulation. 2018. ISBN 978-82-326-3082-0. Doktoravhandlinger ved NTNU (146).