Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder:

  • NTNUs Forbedringsprogram: Prosjektleder - Rekruttering av faste vitenskapelige ansatte
  • Rekruttering til faste vitenskapelige stillinger, utdanningsstillinger og teknisk-administrative stillinger
  • Mottak av utenlandske medarbeidere
  • Instituttkontakt for Instititt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) og Eksperter i Team (EiT)
  • Organisasjonsutvikling