Bakgrunn og aktiviteter

HMS-arbeid på IKJ.

Dobbeltbachelorgrad i juss og naturvitenskap (kjemi) fra Universitetet i Melbourne, Australia (2009), Master i kjemi fra Universitetet i Oslo (2011), forsker på Synthetica AS, Oslo (2011-2012), stipendiat (syntetisk organisk kjemi) på NTNU, Trondheim (2013-2020).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Gundersen, Lise-Lotte; Siah, Huey-San Melanie. (2011) Synthesis of 9-substituted-8-oxoadenines as potential inhibitors of DNA repair enzymes in cancer therapy. 2011.