Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber som postdoktor innen beregningsgeografi ved Geografisk instituttet. Her holder vi med på å bidra med GIS-kompetanse og geografiske analyser for å tilrettelegge samfunnets tilpasningsprosess mot naturfarer, nemlig klimaendringer, flom, storm, osv. Jeg jobber også som GIS-analytiker ved Asplan Viak (et byplanlegging firma), og synes at det er tilstrekkelig viktig å holde et langvarig samarbeid mellom akademia og næringslivet fremover i tiden for utvikling av geografi som en samfunnsengasjert fag.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport