Bakgrunn og aktiviteter

Bygningsfysikk. Bygg- og eiendomsforvaltning. Byggeadministrasjon. Prosjektledelse.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Mørk, Max Ingar. (2021) Kyrkjene i Romsdal. 2021. ISBN 978-82-93345-18-3.
  • Sivertsen, Sverre; Mørk, Max Ingar. (2011) En krevende vakt. En krigsseilers nedtegnelser. Spartacus. 2011. ISBN 978-82-430-0575-4.
  • Schøien, Kristin Solli; Mørk, Max Ingar. (2009) Kirkebygget - bruk og vern. Studieveiledning, kommentarer og oppgaver. 2009. ISBN 978-82-562-7086-6.

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling