Bakgrunn og aktiviteter

Min Ph.D. går ut på å undersøke spenninger som oppstår under elektrodeponering av metall i vandige løsninger og er en del av prosjektet SUPREME.

Hovedveilederen min er Geir Martin Haarberg.