Bakgrunn og aktiviteter

Bachelor- og Mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Jobber i hovedsak med kvantitativ konfliktforskning.

Pågående arbeider:

- Out of sample evaluation in conflict models - En analyse av evalueringsmåter for konfliktprediksjonmodeller. Går inn på bruken av forskjellige mål på prediksjonskraft og på inndeling av data i estimerings- og evalueringssett.

- Local effects of weather shocks in Sub-Saharan Africa - En undersøkelse av hvorvidt effekter av klima på migrasjon som er påvist på nasjonalt nivå også kan finnes på lokalt nivå.