Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber for tiden mest med...

 • Innsida - funskjonalitetsutvikling sammen med IT avdelingen
 • Innsida og tekniske overganger ifm fusjon
 • Hjelpe enheter og tjenester med å planlegge internkommunikasjon, digitale tjenester og nettinnhold. 
 • Prosessarbeid - særlig de prosessene som går på tvers av flere administrative enheter, fakultet og institutter. 
 • Utvikle og vedlikeholde NTNUs temasider og wikisider på Innsida.
 • Ulike digitaliserings of forenklingsprosjekt

Kompetanse

Jeg tar ved siden av jobb en mastergrad (MOM) ved NTNU videre med fokus på innovasjon og endringsledelse. 

Før det har jeg utdanning fra NTNU innenfor historie, media, antropologi og pedagogikk. Jeg har tidligere jobbet som lærer, samt seksjonsleder i kulturenheten i Malvik, Skaun og Trondheim kommune før jeg kom til NTNU i 2009. Fra 2009 - 2013 jobbet jeg som seksjonsleder ved informasjonsseksjonen på fakultet for naturvitenskap og teknolig. Fra og med 2013 har jeg jobbet med NTNUs nettsider og intranett ved kommunikasjonsavdelingen.

Jeg er opptatt av

 • Hvordan teknologi og IKT fungerer i møter med mennesker og organisasjoner.
 • Digitalisering og effektivisering av offentlig sektor
 • Prosessutvikling og arbeidsflytforbedring
 • Delingskultur og åpne/transparante arbeidsprosesser.
 • Gode og åpne datagrunnlag som kan være grunnmuren for nettbaserte tjenester og aplikasjoner.
 • Arbeidsbesparende teknologiske løsninger som ikke bare digitaliserer de gamle papirbaserte prosessene.  

For øvrig synes jeg e-post brukes for mye.